Quý khách vui lòng chuyển khoản vào các tài khoản sau:
 
TÀI KHOẢN CÁ NHÂN 
1. Ngân hàng ACB  
    Số tài khoản : 164 396 729
    Chủ tài khoản: Lê Khắc Dạ Thảo
2. Ngân hàng Vietin Bank
    Số tài khoản : 109 006 26 25 75 
    Chủ tài khoản : Vũ Trường Sơn
3. Ngân hàng BIDV
    Số tài khoản : 313 10 00 0428 134
    Chủ tài khoản : Vũ Trường Sơn
4. Ngân hàng Agribank
    Số tài khoản : 1700 2063 01369
    Chủ tài khoản : Vũ Trường Sơn
5. Ngân hàng Vietcombank
    Số tài khoản: 025 100 137 4827
    Chủ tài khoản: Vũ Thị Phượng   
    Ngân hàng TMCP ngoại thương chi nhánh Bình Tây
TÀI KHOẢN CÔNG TY
Ngân hàng BIDV chi nhánh Tây Sài Gòn
– Số tài khoản: 31 21 00 00 39 36 97
– Chủ tài khoản: Công ty TNHH TM Quảng cáo in ấn Niềm Tin Việt